La plataforma A-636 Peajerik Ez continúa mostrando su rechazo al peaje / A-636 Peajerik Ez plataformak bidesariaren aurka jarraitzen du

Plataformak Gipuzkoako Aldundiak neurriak justifikatzeko argudio faltsuak erabili dituela dio, eta bidesaria kobratzea kudeaketa defizitarioa estaltzeko egiten dela.

-

La Plataforma sostiene que la Diputación guipuzcoana ha utilizado argumentos falsos para justificar las medidas y que el cobro del peaje se hace para cubrir una gestión deficitaria.