El Ayuntamiento de Legazpi valora la campaña TTAK LEGAZPI GARBI / Legazpiko Udalak TTAK LEGAZPI GARBI kanpainaren balorazioa egin du

Herritarrak udalerriko parke eta kaleetan pilatzen den gehiegizko zikinkeriaz kontzientziatzeko, Legazpiko Udalak TTAK LEGAZPI GARBI kanpainaren balorazioa egin du.

Kanpainaren lehenengo urratsa normalean gehien zikintzen diren 5 gune desberdin 12 egunez garbitu gabe uztea izan zen.

5 eremu horietako 2tan, 10 zabor-poltsa baino ez dira jaso. TTAK LEGAZPI GARBI kanpainaren hurrengo urrats gisa Udalak herriko hainbat farolatatik zintzilikatuko ditu.


Para concienciar a la ciudadanía de la excesiva suciedad que se acumula en los parques y calles del municipio, el Ayuntamiento de Legazpi ha valorado la campaña TTAK LEGAZPI GARBI.

El primer paso de la campaña fue dejar sin limpiar durante 12 días 5 zonas de las que más se ensucian normalmente.

En tan solo 2 de estas 5 zonas se han recogido 10 bolsas de basura. Como siguiente paso de la campaña LEGAZPI GARBI, el Ayuntamiento colgará las mismas de varias farolas de la localidad.