Nagore Amenabarroren Mika proiektua Urrelur museoan / El proyecto Mika de Nagore Amenabarro en el Museo Urrelur

Urretxuko Urrelur museoan Gipuzkoako Foru Aldundiaren Labore beka jaso duen Nagore Amenabarroren Mika proiektua aurkeztu da. Beka hau artistei zuzenduta dago, probintziako museoetan site specific izaerako sorkuntza artistikoko proiektuak sortzeko eta egiteko.


Se ha presentado en el museo Urrelur de Urretxu el proyecto Mika de Nagore Amenabarro que ha recibido la beca Labore de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta beca está dirigida a artistas para la creación y realización de proyectos de creación artística de carácter site specific en museos de la provincia.