Zumarragako Egibideko ingurumena hobetzea / Mejora ambiental de Egibide de Zumarraga

Zumarragako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 40.000 euroko inbertsioa egin dute Egibideko ingurumena hobetzeko. Bertan, lursaila garbitu, baratzeak desmuntatu eta zuhaixkak eta landareak ereingo dira. Era berean, altzairuzko letrak eta xaflak jarri dira, udalerriaren izena osatuz eta udalerriaren nortasun kultural historikoari erreferentzia eginez.


El Ayuntamiento de Zumarraga y la Diputación Foral de Gipuzkoa han invertido 40.000 euros en la mejora ambiental de Egibide, donde se pretende limpiar la parcela, desmontar las huertas y sembrar arbustos y plantas. Se han colocado también letras y láminas de acero componiendo el nombre del municipio y haciendo referencia a la identidad cultural histórica del municipio.