Zumarragako ibilgailu elektrikoak kargatzeko lehen gunea / Primer punto de recarga para vehículos eléctricos en Zumarraga

Zumarragako Argixao industrialdean udalerriko ibilgailu elektrikoak kargatzeko lehen gunea instalatu da.

Urtean zehar udalerrian beste bi gune jartzea aurreikusten da, bata aparkaleku intermodalean eta bestea Zelai-Ariztiko aparkalekuan.

2021ean, karga gunearen erabilera sustatzeko, ibilgailua kargatzea doakoa izango da.

Bestalde, poligonoa hobetzeko lanak inauguratu dira.


Se ha instalado en el polígono de Argixao de Zumarraga el primer punto de recarga para automóviles del municipio.

Está previsto que este año se instalen otros dos más, en los aparcamientos de la intermodal y el del Zelai Arizti.

Durante el 2021, para fomentar su uso, será gratuito para los usuarios. Así mismo, se han inaugurado las obras de recuperación y mejora del polígono.