Urretxuko Jose Mari Lasa plazako obrak hasi dira / Han comenzado las obras de la plaza Jose Mari Lasa de Urretxu

Urretxuko Jose Mari Lasa plaza urbanizatzeko lanak hasi dira.

Lanen iraupena bost hilabete eta erdikoa izango da eta bitartean zaborrontziak Gainzuriko eskaileren aurrean jarriko dira.


Han comenzado las obras de urbanización de la plaza Jose Mari Lasa de Urretxu.

La duración prevista de los trabajos es de cinco meses y medio. Durante ese tiempo los contenedores de basura se situarán frente a las escaleras de Gainzuri.