“Ekiola” proiektuaren aurkezpena Legazpin / Presentación del proyecto “Ekiola” en Legazpi

Legazpiko Agirre Etxeberrin bilera bat deitu da Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuaren ekimenez, eskualdeko hainbat ordezkariri "Ekiola" energia Berriztagarrien Kooperatiben proiektua aurkezteko.

Ekiola energia sustatzeko elkartea da. Erakunde horren bidez, izaera kooperatiboa duten energia-komunitateak sortuko dira.


En Agirre Etxeberri de Legazpi se ha convocado una reunión por iniciativa del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa para presentar a distintos representantes de la Comarca el proyecto de Cooperativas de Energías Renovables “Ekiola”.

Ekiola es una sociedad de promoción energética. A través de esta entidad se crearán comunidades energéticas de carácter cooperativo.