Nuevo vehículo eléctrico para la limpieza viaria de Urretxu/ Urretxuko kaleak garbitzeko ibilgailu elektriko berria

Urretxu cuenta con un nuevo vehículo eléctrico para limpieza viaria del municipio.

La máquina está dotada de equipo de baldeo y de una hidrolimpiadora también eléctrica. Por sus características facilita la limpieza en zonas de difícil acceso al igual que reduce las emisiones acústicas.

--

Urretxuk ibilgailu elektriko berri bat du udalerriko kaleak garbitzeko

Makinak baldekatzeko ekipoa eta hidrolimpiagailu elektrikoa ere baditu. Dituen ezaugarriengatik, errazago garbitzen dira iristeko zailak diren eremuak, eta, era berean, murriztu egiten dira emisio akustikoak.